Nowe samochody dla DPS-ów w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich

inwestycje 1 20181016 1325576570160.000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy. Dzięki temu dwa, nowe auta są już na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu i służą mieszkańcom ośrodków. 

Czytaj więcej...

Rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze

opieka 1 20181015 1629651603W dniach 9-10 października br. Starosta Ząbkowicki Roman Fester  oraz dyrektor  PCPR w Ząbkowicach Śląskich Beata Mirek odwiedzili funkcjonujące na terenie Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego , w których  znajduje opiekę 44 dzieci, średnio po 8 dzieci  w każdej . 

Czytaj więcej...

W ciągu 4 lat zaktywizowano łącznie ponad 6700 osób bezrobotnych

1 bezrobocie10,4 % to stopa bezrobocia w Powiecie Ząbkowickim podana przez GUS w czerwcu 2018 r. W porównaniu do roku 2014 spadła ona w naszym regionie o ponad 8 % (wynosiła 19 %). To efekt działań Powiatu Ząbkowickiego, w którego imieniu działający Powiatowy Urząd  Pracy przez ostatnie 4 lata zaktywizował łącznie 6708 osób. Na walkę z bezrobociem pozyskano i wydatkowano ponad 53 mln zł. 

Czytaj więcej...

Komu bije dzwon?

komu bije dzwonW dniu 13 października 2018 w miejscowości Stoszowice odbędzie się niecodzienna uroczystość  z okazji 50-lecia ufundowania i poświęcenia dzwonów kościelnych realizowana   w ramach projektu "Komu bije dzwon?" połączona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to niezwykłe święto dla mieszkańców Stoszowic, ponieważ przypomina im o historii ich miejscowości, pochodzeniu części mieszkańców i podkreśla ich tożsamość lokalną.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Kolory jesieni w obiektywie”

plakat jesien2018Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Patrz oczyma, fotografuj sercem”, którego tematem są kolory jesieni w obiektywie. Konkurs trwa do 30 listopada 2018 r., a szczegóły są zawarte w REGULAMINIE. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo