Obradował Powiatowy Sejmik Kół Gospodyń Wiejskich

kgw 2 20130314 1737825938Po raz pierwszy w roku 2013 obradował Powiatowy Sejmik Kół Gospodyń Wiejskich, który jako nieformalne stowarzyszenie działa już od przeszło dwóch lat. W spotkaniu, które odbyło się jak zwykle w siedzibie Starostwa Powiatowego udział wzięli: Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, Ryszard Nowak – Wicestarosta Ząbkowicki, Magda Topolanek – gospodyni PSKGW, Halina Antoszczyszyn – honorowa gospodyni PSKGW, a także Marek Świątek - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy oraz przedstawicielki KGW działające na terenie powiatu ząbkowickiego.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze - dodatkowe zadania!

qwsilogojpgZarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi" w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dodatkowych zadań na operacje:

Czytaj więcej...

Najlepsze szkoły i najlepsi instruktorzy szkół nauki jazdy w powiecie

okk 2 20130313 1550927572We wtorek 12 marca 2013 r. odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego oficjalne wręczenie wyróżnień dla najlepszych szkół nauki jazdy oraz najlepszych instruktorów w powiecie ząbkowickim. Instruktorów wyróżnił Starosta Ząbkowicki Roman Fester, a szkoły przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu – dyrektor Leszek Tkaczyk oraz jego zastępca Jan Gurazda.

Czytaj więcej...

III Jarmark Ziemi Ząbkowickiej 29-30 czerwca 2013 r.

jarmarkzzStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniach 29 - 30 czerwca 2013 r. organizuje III Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który w tym roku odbędzie się w Rynku w Ząbkowicach Śląskich. Zapraszamy lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, rzemieślników, rękodzielników), producentów żywności, muzyków i usługodawców do udziału w Jarmarku, a mieszkańców i turystów do odwiedzenia Jarmarku. Zachęcamy lokalnych producentów i artystów z terenu LGD "Qwsi" do udziału w Jarmarku w charakterze wystawców.

Czytaj więcej...

OHP jako realizator usług rynku pracy - zapraszamy do Ząbkowic Śląskich i Ziębic

ohp2013Młodzieżowe Centrum Kariery OHP działające w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza do skorzystania z usług poradnictwa zawodowego. Jeśli jesteś osobą młodą, nieaktywną zawodowo, uczącą się bądź bezrobotną i chcesz zdobyć informacje o możliwościach kształcenia, zawodach oraz rynku pracy- przyjdź do nas!

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo