Nowy most i nowa droga z Ożar do Przyłęku

inwestycje 1 20180216 1509187194Pięć lat trwała przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk – Ożary z obiektem mostowym. Jedna z większych inwestycji drogowych Powiatu Ząbkowickiego ostatnich lat została zakończona w 2017 roku i przeprowadzono ją w czterech etapach. We wtorek 13 lutego 2018 r. odebrano ostatni fragment przebudowanej drogi, który doprowadził inwestycję do końca. Całkowita wartość inwestycji przebudowy drogi wraz z mostem w Ożarach wyniosła ponad 4 mln 700 tys. zł.

Czytaj więcej...

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do komisji konkursowej

oppZarząd Powiatu Ząbkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania osób (reprezentacji powyższych organizacji) do udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2018 r. 

Czytaj więcej...

Robert Sowa i Grupa Prymat w ZSP Ziębice

warsztaty 6 20180213 1559189758W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego odbyły się niecodzienne warsztaty. Były one wynikiem  ogólnopolskiej akcji szkoleniowej, organizowanej przez Grupę PRYMAT, w szkołach o branży gastronomicznej na terenie Polski. Prowadzącym warsztaty był Robert Sowa z grupą kucharzy. Gośćmi warsztatów byli: Pan Waldemar Załuski, właściciel Największej Patelni Plenerowej w Polsce oraz samorządowcy.

Czytaj więcej...

Karetka za ponad pół miliona w powiecie ząbkowickim

bezpieczestwo 1 20180214 1319636203To już czwarta nowa karetka, która w przeciągu trzech lat zasiliła tabor samochodowy ząbkowickiego pogotowia. We wtorek  13 lutego 2018 r. nowy ambulans wyposażony m.in. w defibrylator, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, respirator i pompę infuzyjną, został przekazany na stan SP ZOZ Pomoc Doraźna. Wartość karetki z wyposażeniem to kwota pond 530 tys. zł.

Czytaj więcej...

Prawo jazdy - analiza zdawalności za rok 2017

nauka jazdyStosując się do art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 5.01.2011 r. - o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.) Starosta sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo