Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

oppRada Powiatu Ząbkowickiego podczas Rady Powiatu w dniu 30.11.2016 r. przyjęła stosowną uchwałą „Roczny program Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Uchwała oraz treść programu do pobrania TUTAJ.

Most w Kamieńcu Ząbkowickim zamknięty od 7 grudnia 2016 r.

most kamieniecWykonawca robót dla ww. zadania, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., działając w imieniu organu zarządzającego ruchem, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje o wprowadzeniu w dniu 07.12.2016 r. (środa) czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzeniem nr 369/2016 z dnia 08.07.2016 r. w związku z „Przebudową mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy).

Czytaj więcej...

LGD Qwsi - pierwsze nabory wniosków już w styczniu 2017 r.

qwsilogojpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” informuje, że Lokalna Strategia Rozwoju, regulaminy i procedury, które zostały zmienione podczas WZC we wrześniu i październiku br. zostały przekazane do akceptacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu zaktualizowanych dokumentów przez Urząd, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” już w styczniu ogłosi pierwsze nabory wniosków z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto w I poł. 2017 r. zaplanowane są także nabory wniosków na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego (projekt grantowy „Bezpiecznie i zdrowo”).

Czytaj więcej...

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na nami

szkolnictwo 5 20161122 1761548476Michał Jednak – uczeń ząbkowickiego Liceum Ogólnokształcącego został wybrany radnym do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W poniedziałek 21 listopada odbyły się wybory, w wyniku których Michał otrzymał poparcie rówieśników i będzie reprezentował Powiat Ząbkowicki w stolicy Dolnego Śląska.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo