Ruszyły konsultacje społeczne nad rocznym programem współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

oppZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem, dotyczące powyższego projektu, można składać na formularzu zgłaszania opinii do dnia 9 listopada 2017 r. w formie:

Czytaj więcej...

Ruszył XX Dolnośląski Festiwal Nauki

nauka 4 20171018 1142557415Ruszyła XX edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Powiecie Ząbkowickim. W środę 18 października 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie w sali kinowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, a następnie wydarzenie przez cztery dni będzie kontynuowane w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach i Srebrnej Górze. Przygotowano 74 wykłady, ćwiczenia, pokazy i prezentacje. Wstęp na wszystkie spotkania z prelegentami i instruktorami jest bezpłatny. Na stronie DFN pełen program ząbkowickiej edycji regionalnej. Zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej...

Komendant straży pożarnej na emeryturze

bezpieczestwo 1 20171017 1518374849Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – bryg. Marian Płachytka, po 36 latach służby, udał się na zasłużoną emeryturę. W poniedziałek 16 października odbyło się oficjalne pożegnanie komendanta oraz tymczasowe powierzenie jego obowiązków mł. bryg. Tomaszowi Mądremu. Nie zabrakło oczywiście przemówień, kwiatów i wzruszających podziękowań. Na oficjalnym apelu, który odbył się w siedzibie straży pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz strażacy jednostki.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla pracowników socjalnych Powiatu Ząbkowickiego

bezpieczestwo 1 20171017 1481447424Podstawowe szkolenie z zakresu samoobrony, a także negocjacji i aspektów psychologicznych podczas niebezpiecznych sytuacji, przeszli pracownicy socjalni z terenu powiatu ząbkowickiego. Ponad 30 osób głównie z ośrodków pomocy społecznej, ale nie tylko, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbywali zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie zorganizowano dzięki inicjatywie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Czytaj więcej...

Zintegrowani

szkolnictwo 1 20171016 1515932802Zintegrowani – taką nazwę będzie nosił projekt skierowany do wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Porozumienie w tej sprawie z władzami województwa dolnośląskiego podpisali starosta Roman Fester i wicestarosta Mariusz Szpilarewicz. Wspólnie z województwem dolnośląskim projekt będą realizowały trzy miasta na prawach powiatu oraz siedem powiatów.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo