Szkoła kompetencji – powiat z dofinansowaniem dla szkół

szkolnictwo 1 20181003 1354395499592 tysiące złotych – tyle otrzyma Powiat Ząbkowicki w formie dofinansowania do realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”. Projekt, który został napisany przez pracowników Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja.

Czytaj więcej...

Powiat Ząbkowicki 2014-2018: 35 km dróg, 3 mosty i 2,5 km chodników

1 drogi mostyDobiega końca V kadencja władz Powiatu Ząbkowickiego więc najwyższy czas na podsumowanie tego co udało się przez te cztery lata osiągnąć. Podsumowanie rozpoczynamy od infrastruktury drogowej i towarzyszącej, na którą w tym okresie wydano ponad 21 mln zł. W zdecydowanej większości (prawie 70 %) na ten cel środki zostały pozyskane z zewnątrz.

Czytaj więcej...

Uczniowie z nagrodami Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

szkolnictwo 1 20180927 1211038024Nagrody Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 1.000 zł każda, otrzymali podczas ostatniej sesji wyróżnieni uczniowie i uczennice ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. Uczniów nominowali dyrektorzy placówek oświatowych, a nagrody wręczali starosta Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Organiściak.

Czytaj więcej...

Starosta z wyróżnieniem Związku Powiatów Polskich

wyroznienie 1Starosta Ząbkowicki Roman Fester podczas przedostatniej Sesji Powiatu Ząbkowickiego V kadencji otrzymał wyróżnienie oraz statuetkę z okazji 20-lecia samorządności w Polsce. Wyróżnienie przyznane przez Związek Powiatów Polskich wręczył Starosta Wrocławski Roman Potocki.

Wizyta partnerska z powiatu Main-Tauber

partnerstwo 1 20180926 1556354304Siostra Irmgard Stolz oraz Walter Scheurich reprezentujący ewangelicki Dok Sióstr Diakonis w Wertheim (powiat Main-Tauber) przybyli gościnnie do Powiatu Ząbkowickiego. Głównym celem wizyty były odwiedziny czwórki stypendystów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, którym siostry przyznały wsparcie finansowe na rozwój i naukę. 

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo