Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Komunikat!

1info ptasiagrypaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej...

Nabór „wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe”

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, iż z dniem 27 stycznia 2017 r. rozpoczyna nabór „wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe" wskazane w „Planie szkoleń grupowych na 2017 r.". Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu grupowym proszone są o składanie wypełnionych „wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe" u specjalistów ds. rozwoju zawodowego (pok. nr 1-niski parter) w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czytaj więcej...

Postanowienie noworoczne? Zrobić mammografię!

mamografia luty2017Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Czytaj więcej...

70.000 zł dla organizacji pozarządowych

Herb Powiatu ZąbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Chcesz podnieść lub uzyskać kwalifikacje! Złóż wniosek na szkolenie do PUP!

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane odbyciem szkolenia do składania „wniosków o organizację szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną". Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 1 – niski parter) lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach (decyduje data wpływu do PUP).

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo