Nieodpłatna pomoc prawna w Złotym Stoku 2017

pomocprawnaNa podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 15 listopada 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 w 2017 r.

Czytaj więcej...

UWAGA! Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej

autobus komunikacjaW związku z zamknięciem mostu w Kamieńcu Ząbkowickim spowodowanym generalnym remontem Starosta Ząbkowicki informuje, iż zmieniły się tymczasowo rozkłady jazdy na liniach: - nr 148 Ząbkowice Śl. - Laski przez Kamieniec Ząbkowicki; nr 212 Ząbkowice Śl. – Złoty Stok przez Kamieniec Ząbkowicki; nr 224 Ząbkowice Śl. – Laski przez Pawłowice, Grochowiska. Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego.

Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

oppRada Powiatu Ząbkowickiego podczas Rady Powiatu w dniu 30.11.2016 r. przyjęła stosowną uchwałą „Roczny program Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Uchwała oraz treść programu do pobrania TUTAJ.

Szkolenie organizacji pozarządowych za nami

oppW dniu 30.12.2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu wypełniania wniosków ofertowych dla konkursów, które będą ogłaszane w przyszłym roku przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiat, województwo). Wzięło w nim udział ok. 40 reprezentantów organizacji z terenu Powiatu Ząbkowickiego. Spotkanie otworzył Wicestarosta Ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz, który zachęcił do aktywnego uczestnictwa w konkursach.

Czytaj więcej...

Most w Kamieńcu Ząbkowickim zamknięty od 7 grudnia 2016 r.

most kamieniecWykonawca robót dla ww. zadania, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., działając w imieniu organu zarządzającego ruchem, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje o wprowadzeniu w dniu 07.12.2016 r. (środa) czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzeniem nr 369/2016 z dnia 08.07.2016 r. w związku z „Przebudową mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo