Opis projektu

Opis projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

logo cyklo

Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach. W ramach realizacji projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Czytaj więcej...

Opis działania modelowego

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego opracowywana będzie jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Czytaj więcej...

Galeria losowa

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo