HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA w projekcie "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" na kolejny okres sprawozdawczy: 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

HARMONOGRAM

Read more ...

Szkolenie metodyczne z autoprezentacji i wystąpień publicznych

zintegrowani loga

Szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z trzech szkół ponadpodstawowych to kolejny etap realizacji projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty poprowadził Grzegorz Idziak - Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry, znany specjalista z zakresu rozwijania kompetencji coachingowych nauczycieli. Celem zajęć z użyciem kamer cyfrowych, które zostały zakupione w ramach projektu, było zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wystąpień publicznych oraz przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych. Wykorzystano nagrania własnych wystąpień do doskonalenia swojego warsztatu.  

Read more ...

Warsztaty - kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i praca zespołowej)

zintegrowani loga

W dniach 6-7 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich odbyły się pierwsze warsztaty z kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) dla uczniów trzech szkół ponadpodstawowych z powiatu ząbkowickiego, zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

Uczniowie, którzy w miesiącach luty – czerwiec br. brali udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych zajęciach rozwijających i wykazali się największym przyrostem wiedzy w danym przedmiocie zostali zrekrutowani na warsztaty z kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej). Po 5 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach brało udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Macieja Jonka – psychologa z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Read more ...

Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania narzędzi TIK

 zintegrowani loga

W ramach projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” w piątek 22 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, odbyło się szkolenie dla wszystkich nauczycieli trzech szkół ponadpodstawowych z powiatu ząbkowickiego, zaangażowanych w realizację powyższego projektu tj. Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

Read more ...

Dodatkowe zajęcia rozwijające z wykorzystaniem narzędzi TIK

 zintegrowani loga

Od miesiąca lutego 2019 r. w ramach projektu  „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, j. angielskiego i  j. niemieckiego. Większe wykorzystanie narzędzi TIK podczas realizacji  dodatkowych zajęć w ramach projektu ma na celu uatrakcyjnienie form przekazywania wiedzy oraz motywację uczniów do efektywniejszego jej przyswajania.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo