Szkolenie z podstaw programu CorelDRAW

6W dniach 1 i 2 października br. w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się kolejne szkolenie metodyczne dla nauczycieli z trzech szkół zaangażowanych w realizację projektu tj. (Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich). Szkolenie z podstaw programu CorelDRAW poprowadził Marcin Albiniak (Comarch/Szkolenia).

Read more ...

Warsztaty dla uczniów

 

5W dniach 22 i 23.09 oraz 29 i 30.09 br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich odbyły się drugie i trzecie warsztaty dla uczniów trzech szkół zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” (Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich).

Read more ...

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA w projekcie "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" na kolejny okres sprawozdawczy: 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

HARMONOGRAM

Read more ...

Pierwsze szkolenie z podstaw arkusza kalkulacyjnego Excel dla nauczycieli

DSC 0010W dniach 3 i 4 września br. w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się pierwsze szkolenie z podstaw arkusza kalkulacyjnego Excel dla 15 nauczycieli trzech szkół zaangażowanych w realizację projektu tj. (Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich). Szkolenie prowadził Dariusz Gliksman (Comarch/Szkolenia).

Read more ...

Szkolenie metodyczne z autoprezentacji i wystąpień publicznych

zintegrowani loga

Szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z trzech szkół ponadpodstawowych to kolejny etap realizacji projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty poprowadził Grzegorz Idziak - Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry, znany specjalista z zakresu rozwijania kompetencji coachingowych nauczycieli. Celem zajęć z użyciem kamer cyfrowych, które zostały zakupione w ramach projektu, było zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wystąpień publicznych oraz przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych. Wykorzystano nagrania własnych wystąpień do doskonalenia swojego warsztatu.  

Read more ...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo