Stowarzyszenia i kluby sportowe

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2017 TUTAJ

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2014 pdfrozcnyprogramwpsolpracy2014.pdf

Zadania w ramach inicjatywy lokalnej pdfinicjatywa_lokalna_2014.pdf

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE I KLUBY SPORTOWE WPISANE DO EWIDENCJI STAROSTY

  1. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Ziębicach, tym. siedziba Gimnazjum ul. Spacerowa 2, 57-220 Ziębice
  2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Uczniowski Klub Sportowy "ALTOM", Gminne Centrum Kultury  ul. Złotostocka 27, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Uczniowski Klub Sportowy – Ciepłowody, Zespół Szkół Samorządowych  ul. Szkolna 2; 57-211 Ciepłowody
  4. Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"  Ziębice, Szkoła Podstawowa nr 2 Plac Wolności 1, 57-220 Ziębice
  5. Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl. - rozwiązany postanowieniem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
  6. "Uczniowski Klub Sportowy Black Skorpion Przyłęk", Przyłęk,  ul. Kamieniecka 16 A;
  7. Uczniowski Klub Sportowy „SP2” Kamieniec Ząbkowicki, ul. Szkolna 10; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  8. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”  Przyłęk, Publiczne Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Przyłęku, ul. Fabryczna 7; 57-256 Bardo
  9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.
  10.  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy UNIA Bardo,  ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo
  11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy  Ludowy Zespół Sportowy "Skałki" Stolec, Stolec 93, 57-200 Ząbkowice Śl. 
  12. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "KŁOS" w Laskach, 57-251 Laski 26
  13. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy  Klub Sportowy "PRZEDBOROWIANKA" w Przedborowej, Przedborowa 130;  57-215 Srebrna Góra
  14. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "ZNICZ" Lubnów, Lubnów 124, 567-220 Ziębice
  15. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "WIEŻA" w Rudnicy, Rudnica 50, 58-262 Ostroszowice
  16. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Pomianów Dolny, Pomianów Dolny 100, 57-220 Ziębice
  17. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "TARNOVIA" Tarnów, Tarnów 21a,  57-200 Ząbkowice Śl.
  18. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "INTER" w  Ożarach, Ożary 41, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
  19. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "VICTORIA" Dębowiec, Dębowiec 39, 57-220 Ziębice
  20.  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "1996" Ziębice, ul. Zamkowa 23/5, 57-220 Ziębice
  21. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "BŁĘKITNI" Niedźwiedź, Niedźwiedź 29, 57-220 Ziębice
  22. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA" Ząbkowice Śl., ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.
  23. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy LZS Piasek Potworów", Potworów 9, 57-256 Bardo
  24. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  Ludowy Zespół Sportowy CIS Brzeźnica, Brzeźnica 23, 57-256 Bardo
  25. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Braszowice, Braszowice 61a, 57-200 Ząbkowice Śl.
  26. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy "Zamek" w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 7, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Orzeł" w Mąkolnie, Mąkolno 87, 57-250 Złoty Stok
  28. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "SPARTAKUS" Byczeń, Byczeń nr 50; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  29. Stowarzyszenie "Gminny Szkolny Związek Sportowy" w Ząbkowicach Śląskich, Gimnazjum Publiczne nr 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice Śl.
  30. Klub Sportowy LZS "Harnaś" Starczówek, Starczówek 36; 57-220 Ziębice
  31. Klub Piłki Siatkowej "FARAON" Ziębice, ul. Zamkowa 2; 57-220 Ziębice
  32. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "PERŁA" w Płonicy, Płonica 61; 57-250 Złoty Stok
  33. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra”, ul. Letnia 10; 57-215 Srebrna Góra
  34. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Turystyki i Sportów  samochodowych 4 x 4”, w Złotym Stoku , ul. Traugutta 5A; 57-250 Złoty Stok
  35. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „GROM” Stoszowice, 57-213 Stoszowice 43
  36. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rowerowy Klub Sportowy „KROSS” Byczeń, Byczeń 50; 57-230 Kamieniec Ząbk.
  37. Klub Sportowy „Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów”, Budzów 3, 57-200 Ząbkowice Śl.
  38. Młodzieżowy Klub Sportowy „RED DRAGON” – Bardo, ul. Kolejowa 12; 57-256 Bardo
  39. Stowarzyszenie kultury fizycznej Ludowy Zespół Sportowy, „LECH”  Wigańcice; Kalinowice Dolne 2; 57-220 Ziębice - rozwiązane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  z dn.12.05.2018 r.
  40. Kub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Jasna 46/7; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  41. Ziębicki Klub Tenisowy; Ośrodek Opieki i Oświaty, ul. Wojska Polskiego 4; 57-220 Ziębice
  42. Stowarzyszenie kultury fizycznej „MARCUS”, ul. Kłodzka 46; 57-230 Kamieniec Ząbk.
  43. Sportowy Klub Wędkarstwa Spinningowego „POTOK”, ul. Grunwaldzka 16; 57-220 Ziębice
  44. Klub Sportowy „MOTOROWODNIACY” Kamieniec Ząbkowicki, ul. Zielona 4; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  45. Ziębicki Klub Sportowy „ORION” , ul. Wojska Polskiego 4; 57-220 Ziębice
  46. Stowarzyszenie kultury fizycznej, „Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ziębicach”, ul. Wojska Polskiego  4; 57-220 Ziębice
  47. Ziębicki Klub Bokserski „Jaskinia Lwa”, ul. Wojska Polskiego 4; 57-220 Ziębice
  48. Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportowy, Akademia Piłkarska „Orzeł” Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17; 57-200 Ząbkowice Śląskie 
  49. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Iskra” Kamieniec Ząbkowicki, ul. Skorolecka 2G; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
  50. Stowarzyszenie „Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie”, ul. Konwaliowa 14; 57200 Ząbkowice Śląskie
  51. Stowarzyszenie  Kultury Fizycznej Ząbkowicka Szkoła Basketu, ul. 1 Maja 29/6; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  52. Stowarzyszenie "Orzeł Ziębice"; ul. Kościuszki 3/2; 57-200 Ząbkowice Śl.
  53. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Kamieniec Ząbkowicki” ul. Zamkowa 4; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  54. Stowarzyszenie  Kultury Fizycznej Akademia Piłkarska GP Ziębice, Os. Kopernika 4c/3; 57-220 Ziębice
  55. Klub Sportowy „Akademia Sportu Orzeł” Ząbkowice Śląskie ul. Rynek 34/2; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  56. Stowarzyszenie kultury fizycznej “Polska Kures Federacja”, ul. Strzelińska 2c/4; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  57. Stowarzyszenie Klub Sportowy „GOAL”, ul. Skorolecka 32; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki


STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W SĄDZIE

  1. Ludowy Klub Sportowy "ŚLĘŻA”- Ciepłowody, ul. Boczna 7, 57-211 Ciepłowody
  2. Integracyjny Klub Tenisa "Tenis Park" w Ziębicach, ul. Polna 10, 57-220 Ziębice
  3. Ząbkowicki Klub Karate- DO, ul. Traugutta 3/4;, 57-200 Ząbkowice Śl.
  4. Ludowy Klub Sportowy "Henrykowianka", ul. Kolejowa 11A; 57-210 Henryków
  5. Złotostocki  Klub Sportowy „ UNIA" Złoty Stok, ul. Sportowa 2, 57-250 Złoty Stok
  6. Towarzystwo Regionalne Ziemi Ząbkowickiej, w Ząbkowicach Śląskich
  7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ziębickiej; ul. Kościuszki 15 a , 57-220 Ziębice
  8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej, pl. Kościelny 3;  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  9. Towarzystwo Miłośników Złotego Stoku,  ul. Krótka 1/5, 57-250 Złoty Stok
  10. Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców w Ziębicach, ul. Kolejowa 29, 57-220 Ziębice
  11. Stowarzyszenie Właścicieli  Mieszkań w Ząbkowicach Śląskich, ul. Głowackiego 1e/16, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  12. Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej w Ząbkowicach Śląskich, os. XX-lecia 52,  57-200 Ząbkowice Śląskie
  13. Towarzystwo Prywatnych Przedsiębiorców w Złotym Stoku, Mąkolno 50, 57-250 Złoty Stok
  14. Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań "Osiemnastka" w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 35,  57-250 Złoty Stok – rozwiązane własną uchwałą
  15. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  16. Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań "Chemików 3" w Złotym Stoku, ul. Chemików 3, 57-250 Złoty Stok
  17. Stowarzyszenie Absolwentów Nauczycieli i Przyjaciół ZSO im. Wł. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, ul. Boh.Getta 37, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  18. Regionalne Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ząbkowicach Śląskich, Os. XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  19. Ząbkowickie Stowarzyszenie Gospodarcze w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kasztanowa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  20. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Ząbkowickiej, ul. M. Konopnickiej 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  21. Stowarzyszenie Rozwoju Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego "Primus", ul. Szpitalna 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  22. Koło Maszynowo-Usługowo-Doradcze, Stolec 124, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  23. Towarzystwo Srebrnogórskie "Fort Wysoka Skała", ul. Kręta 3, 57-215 Srebrna Góra
  24. Ziębickie Forum Samorządowe w Ziębicach,  ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice
  25. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej "Przyjazny Dom", Opolnica 58,  57-256 Bardo "Zamek"
  26. Stowarzyszenie Młodzieży Wolontariat Miejski w Ziębicach, ul. Paczkowska 2, 57-220 Ziębice
  27. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej "INTEGRACJA", ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.
  28. Stowarzyszenie "Bardzkie Forum Samorządowe" w Bardo, Rynek 4, 57-256 Bardo
  29. Towarzystwo "NASZA DROGA DO EUROPY" w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. XXX- lecia PRL 16a/2
  30. Stowarzyszenie "BRASZOWICE NASZA PRZYSZŁOŚĆ", Braszowice 133,  57-200 Ząbkowice Śl.
  31. Klub Abstynenta "SŁONECZNI" w Ząbkowicach Śl., ul. Jasna 34, 57-200 Ząbkowice Śl.
  32. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego, ul. Grunwaldzka 10/3, 57-200 Ząbkowice Śl.
  33. Stowarzyszenie Twórców Sztuki w powiecie ząbkowickim, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śl.
  34. Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Fizycznej i Rekreacji "GAJ", ul. Legnicka 25,  57-200 Ząbkowice Śl.
  35. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 29,  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  36. Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiej, Głęboka 5a, 57-223 Lubnów
  37. Ochotnicza Straż Pożarna w Wadachowicach, Wadachowice 4A, 57-210 Henryków
  38. Ochotnicza Straż Pożarna w Starczówku, Starczówek 39, 57-222 Niedźwiedź
  39. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerńczycach, 57-221 Czerńczyce 46A
  40. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinie, Nowina 21, 57-210 Henryków
  41. Stowarzyszenie "Edukacja" w Ziębicach, ul. Gliwicka 6, 57-220 Ziębice
  42. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Promocji wsi Lubnów i okolic, Lubnów  42, 57-220 Ziębice
  43. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzenicach, Dobrzenice 39, 57-211 Ciepłowody
  44. Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborowej, Przedborowa 29,  57-213 Stoszowice 
  45. Ochotnicza Straż Pożarna w Wigańcicach, Wigańcice 62B, 57-220 Ziębice
  46. Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie, ul. Słoneczna 7, 57-210 Henryków
  47. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy, Brzeźnica 46, 57-257 Brzeżnica
  48. Ochotnicza Straż Pożarna w Bożnowicach, Bożnowice 42A, 57-210 Henryków
  49. Ochotnicza Straż Pożarna w Stoszowicach, 57-213 Stoszowice 99
  50. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku, ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok
  51. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzelkowie, Krzelków 38, 57-210 Henryków
  52. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu, Grodziszcze 58A, 58-262 Ostroszowice
  53. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbanowie, Dzbanów 25, 57-256 Przyłęk
  54. Ochotnicza Straż Pożarna w Witostowicach, Witostowice 35, 57-220 Ziębice
  55. Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarach, Ożary 37/1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  56. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieroszowie, Sieroszów 37a, 57-200 Ząbkowice Śl.
  57. Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomierzu, Lutomierz 40, 57-213 Stoszowice
  58. Stowarzyszenie "ŻYCIE" w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 19, 57-220 Ziębice
  59. Ochotnicza Straż Pożarna w Jemnej, Jemna 28A, 57-215 Srebrna Góra
  60. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku, ul. Kamieniecka 1, 57-255 Przyłęk
  61. Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli, Topola 25, 57-230 Kamieniec Ząbk.
  62. Ochotnicza Straż Pożarna w Bardo, Rynek 15, 57-256 Bardo
  63. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskówce, Laskówka 29A, 57-255 Przyłęk
  64. Ochotnicza Straż Pożarna w Płonicy, Płonica 28, 57-250 Złoty Stok
  65. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie, Tarnów 13B, 57-200 Ząbkowice Śl.
  66. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie, 57-214 Budzów 141A         
  67. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepłowodach, pl. A. Mickiewicza 1,   57-211 Ciepłowody
  68. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnicy, Rudnica 2A, 58-262 Ostroszowice
  69. Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkolnie, Mąkolno, 57-250 Złoty Stok
  70. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica, Grodziszcze 4,   58-262 Ostroszowice
  71. Stowarzyszenie Integracyjne- Nasza Wieś Ożary z XXI wieku, Ożary 32, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  72. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Powiatu Ząbkowickiego "PRO  FUTURO", Olbrachcie 128, 57-200 Ząbkowice Śl.
  73. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziębic "DUCATUS" w Ziębicach, Rynek 44,  57-220 Ziębice
  74. Ziębickie Stowarzyszenie Młodych- SZANSA, ul. Wojska Polskiego 8/5,   57-220 Ziębice
  75. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytków Barda, Pomoc Poszkodowanym  Losowo oraz w Wypadkach Komunikacyjnych  z siedzibą w Bardzie; pl. Wolności 5; 57-256 Bardo
  76. Stowarzyszenie ABSOLWENT w Ziębicach, ul. T. Kościuszki 15A,  57-220 Ziębice
  77. Klub Sportowy Orzeł, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.
  78. Ochotnicza Straż Pożarna w Braszowicach, Braszowice 94, 57-200 Ząbkowice Śl.
  79. Ochotnicza Straż Pożarna w Doboszowicach, Doboszowice 71, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  80. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim 2, ul. Leśna 2, 57-240 Kamieniec Ząbk.
  81. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przedborowa, Koziniec i Różana "PRZE-KO-RA" w Przedborowej, Przedborowa 30, 57-215 Srebrna Góra
  82. Bardzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Spełnione Marzenia", ul. Polna 1, 57-256 Bardo
  83. Ochotnicza Straż Pożarna w Starczowie, Starczów 47, 57-230 Kamieniec Ząbk.
  84. Stowarzyszenie - Klub Sportowy "Forty" w Srebrnej Górze, ul. Sportowa 1, 57-215 Srebrna Góra
  85. Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu, Stolec 93, 57-200 Ząbkowice Śl.
  86. Stowarzyszenie Pomocy Kobietom w Kryzysie "Związek Maryjny",
  87. Ząbkowicki Klub Karate "KYOKUSHINKAI" w Ząbkowicach Śl., ul. 1Maja 8E/4;  57-200 Ząbkowice Śl.
  88. "ZIĘBICKA INICJATYWA OBYWATELSKA", ul. Przemysłowa 17/2, 57-220 Ziębice
  89. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "RAZEM" Stolec, Stolec 101, 57-200 Ząbkowice Śl.
  90. Stowarzyszenie Kuźnia Srebrnogórska, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
  91. Ochotnicza  Straż Pożarna w Niedźwiedziu, 57-222 Niedźwiedź,
  92. Stowarzyszenie Forum Gminne "RAZEM DLA ZĄBKOWIC", ul. Żeromskiego 8/3; 57-200   Ząbkowice Śl.  - rozwiązane postanowieniem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. 
  93. Miejski Klub Sportowy "SPARTA" Ziębice, ul. Sportowa 4, 57-220 Ziębice
  94. Stowarzyszenie Villsvin Hird w Srebrnej Górze, ul. Warowna  2, 57-215 Srebrna Góra
  95. Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno Krajoznawcze w Rudnicy, Rudnica 45; 57-213 Stoszowice
  96. Bractwo  Sienkiewiczowskie, pl. Wolności  1,  57-220 Ziębice
  97. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice
  98. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie, Lubnów 112 B; 57-220 Ziębice
  99. Stowarzyszenie Na Rzecz  Rozwoju  i Promocji Starego Henrykowa, Stary Henryków 9; 57-210 Henryków – rozwiązane własną uchwałą
  100.  „Stowarzyszenie Dom Prasy Katolickiej”, Brodziszów 28; 57-200 Ząbkowice Śl.
  101. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Gród Rycerski” z/s  w Kozińcu, Koziniec 2; 57-200 Ząbkowice Śl.
  102. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ŹRÓDŁO”, Sulisławice 36; 57-200 Ząbkowice Śl.
  103. Stowarzyszenie „COPERNICUS” z/s w Ziębicach, ul. Spacerowa  2; 57-220 Ziębice
  104. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, ul. Grunwaldzka 13; 57-220 Ziębice
  105.  „GNIAZDO” Stowarzyszenie Członków Byłej Kresowej Parafii Święty Józef w Olbrachcicach Wielkich ; Olbrachcie Wielkie Nr 23; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  106.  „Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy – Życzliwa Dłoń”, ul. Kościelna 10; 57-220 Ziębice
  107.  Stowarzyszenie „Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Rynek 56; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  108. Stowarzyszenie Aktywnych Brzeźniczan, Brzeźnica 46; 57-256 Bardo
  109. „Stowarzyszenie Green Village Strąkowa”, Strąkowa 30; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  110. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Laski Qlaskom, 57-251 Laski 15
  111. Ochotnicza Straż Pożarna w Olbrachcicach Wielkich, Olbrachcice Wielkie  23; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  112. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Srebrnej Góry „Srebrna Reaktywacja”, ul. Letnia 10; 57-215 Srebrna Góra
  113. Stowarzyszenie  „Przełom Bardzki”, ul. Noworudzka 4/6; 57-256 Bardo
  114. Stowarzyszenie „Krzelkowianie”, Krzelków 43 B; 57-220 Ziębice
  115. Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Rynek 24; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  116. Stowarzyszenie „T.o.U.R. Aktywni - Ciepłowody”, ul. Ząbkowicka  91; 57-211 Ciepłowody
  117. Stowarzyszenie  Przyjaciół Henrykowa, ul. Polna 9; 57-210 Henryków
  118. Stowarzyszenie  „Aktywna  Rososznica”, Rososznica 75; 57-220 Ziębice
  119. Stowarzyszenie Fabryka Kultury, Rynek 24; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  120. Stowarzyszenie „Nasz Chwalisław”, Chwalisław 98; 57-250 Złoty Stok
  121. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”, ul. Proletariatczyków 9; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  122. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Promocji Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  123. Ziębickie Stowarzyszenie JANINE”, ul. Górna 11 m.2; 57-220 Ziębice
  124. Stowarzyszenie „CZERŃCZYCE”, Czerńczyce 42; 57-220 Ziębice
  125. Stowarzyszenie „Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., ul. Szpitalna 3; 57-200 Ząbkowice Śl.
  126. Stowarzyszenie „VIKTORIA”, Ul. Grunwaldzka 37; 57-256 Bardo
  127. Stowarzyszeni kultury fizycznej Srebrnogórska Grupa Rowerowa, ul. Zakładowa 2 ; 57-215 Srebrna Góra
  128. Stowarzyszenie Wsi Sieroszów, Sieroszów 60; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  129. Stowarzyszenie „Aktywni-Kreatywni”, Braszowice 53;57-200 Ząbkowice Śląskie
  130. Stowarzyszenie „Jak Nie My To Kto”, Osiedle XX-lecia 39/3; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  131. Stowarzyszenie  „Bardo.Kultura”, ul. Kolejowa 12; 57-256 Bardo
  132. Stowarzyszenie Rotary Club Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10; 57-220 Ziębice
  133. Stowarzyszenie Ogródków Działkowych RELAKS w Ziębicach, ul. Cicha 1 ; 57-220 Ziębice
  134. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ RELAKS” Złoty Stok, ul. Działkowa 1 ; 57-250 Złoty Stok
  135. Stowarzyszenie „Rodzinny Ogród Działkowy „Radość” w Złotym Stoku”, Ul. 3 Maja 33; 57-250 Złoty Stok
  136. Stowarzyszenie PIOTRUŚ PAN, Targowica 32; 57-211 Ciepłowody
  137. Stowarzyszenie „Turystyczna 13”, ul. Złota 7; 57-250 Złoty Stok
  138. Stowarzyszenie Ogrodowe “SŁONECZNY OGRÓD”, ul. Dzwonkowa 6; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  139. Stowarzyszenie “Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein”, ul. Powstańców Warszawy 8F; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  140. Stowarzyszenie „Wieża Marzeń”, Osiedle Letnie 1A/10; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  141.  Stowarzyszenie „Centrum Wyszkolenia Specjalnego”,  ul. Boczna 1/4;  57-220 Ziębice
  142.  Stowarzyszenie „KREWmaNIACY”, ul. 1 Maja 15c; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  143. Stowarzyszenie „KOPCIUSZEK” ul. Polna 15/24; 57-256 Bardo
  144. Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotym Stoku, ul. Stawowa 40; 57-250 Złoty Stok
  145. „Akademia Sztuk Walki-WATAHA Ząbkowice Śląskie”, ul. Heleny Modrzejewskiej 26; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  146. Stowarzyszenie – Wolontariat, Zwrócona 28; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  147. Stowarzyszenie AUGEO, ul. 3 Maja 10; 57-250 Złoty Stok
  148. Ziębiccy Seniorzy Razem w Ziębicach, ul. Graniczna 21; 57-220 Ziębice
  149. Stowarzyszenie „RAZEM ZMIENIMY PRZYSZŁOŚĆ”, ul. Ogrodowa 17; 57-250 Złoty Stok
  150. MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne, Mąkolno 48A; 57-250 Złoty Stok
  151. Stowarzyszenie Ogródków Działkowych „OAZA”, ul. Sportowa 21; 57-220 Ziębice

 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZEŃ

 

  1. Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ząbkowicach Śląskich, Al. Niepodległości 10, 57-200 Ząbkowice Śl.
  2. PTTK oddział w Ząbkowicach Śl., Plac Jana Pawła II nr 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  3. Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ząbkowicach Śląskich, ul. A. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śl.
  4. Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Gliwicka 4; 57-220 Ziębice
  5. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Ząbkowice Śl., ul. Dolnośląska 1; 57-200 Ząbkowice Śląskie 
  6. Ząbkowicki Oddział Terenowy Stowarzyszenia GEOPARK Przedgórze Sudeckie, Olbrachcice Wielkie  25; 57-200 Ząbkowice Śl.

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

 

  1. Koło Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej  "LIBRA" w Ząbkowicach Śl., ul. Mickiewicza 10; 57-200 Ząbkowice Śl. - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  2. Stowarzyszenie Ochrony Środowiska i Zdrowia Konsumentów, ul. Daleka 36; 57-200 Ząbkowice Śl. - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  3. Stowarzyszenie Pasjonatów Kolei SEMAFOR z/s w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kolejowa ; 57-200 Ząbkowice Śląskie - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  4. „BLISKO  NAS” z/s w Tomicach, Tomice 11; 57-211 Ciepłowody - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),  
  5. „Gminno-Powiatowa Unia Samorządowa” z/s w Ząbkowicach Śl., ul. Działkowca 14; 57-200 Ząbkowicach Śl. - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  6. „Klub Wielu Dr Frankensteina” z/s w Ząbkowicach Śl., ul. Armii Krajowej 1/5; 57-200 Ząbkowice Śl. - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  7. EPC POLSKA (European PSK Club Polska) z/s w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 10;  57-220 Ziębice - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  8. Stowarzyszenie Budowy i Uzbrojenia Działek Osiedle Wschód, ul. Jasna 48/9; 57-200 Ząbkowice Śl. - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  9. Bezpieczna Gmina – Wolna od Wiatraków, Targowica 30A; 57-211 Ciepłowody
  10. Polskie Stowarzyszenie „Stop Propagowania  Hazardu Wśród Najmłodszych i Młodzieży”, z/s w Ziębicach oś. Mikołaja Kopernika 7b/3; 57-220 Ziębice
  11. Bezpieczne Stoszowice, Stoszowice 120; 57-215 Srebrna Góra - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  12. „Razem Dla Przyszłości” z/s w Biernacicach, Biernacice 65; 57-220 Ziębice
  13. Stowarzyszenie Wiatr(t)ak,  ul. Ząbkowicka 95; 57-211 Ciepłowody - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  14. Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka, ul. B. Chrobrego 7/1a;  57-250 Złoty Stok - stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  15. Ząbkowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,  ul. Zielona 11; 57-200 Ząbkowice Śl.- stowarzyszenia zostało  z dniem 21 maja 2018 r. rozwiązane z mocy prawa ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)),
  16. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Dlaczego Nie", ul. Kolejowa 84; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  17. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Osiedlowy uśmiech", ul. Robotnicza 24;  57-200 Ząbkowice Śl.
  18. Stowarzyszenie "Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein", ul. Orkana 3; 57-200 Ząbkowice Śl.
  19. Stowarzyszenie Ząbkowicki Alarm Smogowy, ul. Waryńskiego 8/1;  57-200 Ząbkowice Śląskie

 FUNDACJE

 

  1. „Fundacja Zaraz Wracam” z/s w Byczeniu, Byczeń 68; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  2. „Fundacja Srebrnogórska” w Srebrnej Górze, ul. Kolejowa 1; 57-215 Srebrna Góra    
  3. Fundacja „DWA ŚWIATY”, Raczyce 11; 57-210 Henryków
  4. Fundacja Kreacje w Budzowie, Budzów 211; 57-215 Srebrna Góra
  5. Fundacja EXITO, ul. H. Brodatego 36/5; 57-210 Henryków
  6. Fundacja SERCE BARDA, ul. Jagiellońska 6/1; 57-256 Bardo 
  7. „Fundacja Integracji Społecznej KAJETAN”, Laski 155; 57-250 Złoty Stok
  8. Fundacja Oświatowa „Salamandra”, ul. Polna 28; 57-256 Bardo
  9. Fundacja GUFO, ul. Zimowa 16; 57-215 Srebrna Góra
  10. Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej, Plac Cystersów 1; 57-210 Henryków
  11. Fundacja „Ranczo Nasza Szkapa”, ul. Traugutta 7; 57-250 Złoty Stok
  12. “FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ”, ul. Kłodzka 13 A; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  13. “Fundacja Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa”, ul. Rynek 14; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  14. Fundacja POZYTYWKA, 57-213  Stoszowice 44
  15. „Fundacja Dobroczynna Im. Św. Jana Pawła II”, ul. 1 Maja 7; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  16. Fundacja „Rezydencja Opatów Henrykowskich w Sieroszowie”, Sieroszów 63; 57-200 Ząbkowice Śląskie
  17. Fundacja Sztukupuku, ul. Stawowa 5; 57-211 Ciepłowody
  18. Fundacja Amalie Iwony i Jana Duerschlag”, ul. Warowna 1B; 57-215 Srebrna Góra
  19. Fundacja „Teraz Ziębice”, Os. M. Kopernika 7B/4; 57-220 Ziębice
  20. Fundacja „LAWENDOWA ALTERNATYWA”, Baldwinowice 6; 57-211 Ciepłowody 
  21. „Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach”, ul. A. Mickiewicza 25/2; 57-200 Ząbkowice  Śl.
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo