GraduatiON - indywidualna ścieżka kariery dla osób niepełnosprawnych

GraduatiON mini B6Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Czytaj więcej...

Trwa rozbudowa DPS Ząbkowice Śląskie

inwestycje 1 20190710 1317288919100 dni ma potrwać realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej” w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Powiatem Ząbkowickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zadania wyniesie prawie 2 mln 300 tys. z czego 95 % kosztów zostanie pokryte z dotacji UE oraz budżetu państwa – informuje Starosta Ząbkowicki.  

Czytaj więcej...

Dotacja na rozwój firm – nawet 23.000 zł

2019 dotacje fotoBezzwrotne dotacje na rozwój biznesów z Dzierżoniowa, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich i okolic. Każda z firm może otrzymać do 23 tys. złotych. Za tę kwotę mogą znaleźć atrakcyjne źródła finansowania różnych inwestycji, przeprowadzić audyty, zbudować modele biznesowe lub wykorzystać na promocję. Wnioski o dotacje, które przyjmuje inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, nie są skomplikowane. Zresztą w ich wypełnieniu i skompletowaniu pomagają pracownicy inkubatora. 

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabory wniosków

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz organizację robót publicznych realizowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi". Termin naboru wniosków od 3 lipca 2019 roku do 9 lipca 2019 roku lub wyczerpania środków finansowych. Szczegóły tutaj

Konsultacje społeczne „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”

konsultacje 1 20190611 1733239599Z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony ekspertów jak i przybyłych na konsultacje przedstawicieli samorządów i zainteresowanych gości  spotkała się prezentowana „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”. Dokument opracowywany jest  jako działanie modelowe (pilotażowe) w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”  współfinansowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo