#ZostańWDomu #NieKłamMedyka

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 

tarcza antykryzysowaPowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.

Czytaj więcej...

Pomoc pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19

company logoInformacja o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI 

Powiaty apelują o testy na koronawirusa

Powiaty Dzierżoniowski, Świdnicki, Kłodzki i Ząbkowicki wspólnie apelują do Ministra Zdrowia o zwiększenie ilości testów na obecność koronawirusa. W piśmie proszą między innymi o poszerzenie puli testów o tak zwane szybkie testy, które są używane w innych krajach.

 

Powiaty apelują o testy na koronawirusa

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu obowiązku rejestracji pojazdu albo zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego - do 180 dni.

 Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoStarosta Ząbkowicki informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568):

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo