AKTYWNE SOŁECTWO 2020

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konkurs "AKTYWNE SOŁECTWO", którego celem jest aktywizacja obszarów wiejskich, w tym prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja sołectw. Do konkursu zgłosić można wydarzenia, działania itp., które były zrealizowane (lub będą) na terenie sołectwa od 01.08.2019 do 01.08.2020 r.
 
Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz karty opisu działań, zgodnie z regulaminem konkursu.
 
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przyjmuje zgłoszenia do 14 sierpnia 2020 r.
 
Sołectwo, które zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma bon na zakupy w wysokości 3.000,00 zł, drugie miejsce 2.000,00 a trzecie: 1.500,00 zł.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "AKTYWNE SOŁECTWO"

Zgłoszenie

Karta opisu działań

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków

Herb Powiatu Z─Еbkowickiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w ostatnich tygodniach wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach drobiu. Dotyczy to powiatów krasnostawskiego oraz lubartowskiego w województwie lubelskim oraz w województwie wielkopolskim w powiecie ostrowskim. W związku z powyższym hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej - prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie  powiatu ząbkowickiego  placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - powierza się:

  1. Stowarzyszeniu „JAK NIE MY TO KTO” – jedną placówkę,
  2. Stowarzyszeniu „Kopciuszek” – dwie placówki,
  3. Stowarzyszeniu „Piotruś Pan” – jedną placówkę.

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej...

Oficjalne otwarcie przebudowanych dróg powiatowych w Gminie Ziębice

oficjalne otwarcie przebudowanych drog powiatowych w gminie zibice 6 20191217 1350407016Dzięki dobrej współpracy Powiatu Ząbkowickiego i Gminy Ziębice oraz zaangażowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, w bieżącym roku zrealizowano trzy ważne zadania drogowe: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D Ziębice – Dębowiec” dł. 998 m, "Przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Ziębice (ul. Chrobrego) dł. 687 m wraz z "Przebudową kanalizacji deszczowej" oraz "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec" dł. 961 m.

Z tej okazji Starosta Ząbkowicki - Roman Fester wraz z Burmistrzem Ziębic - Mariuszem Szpilarewiczem oraz innymi zaproszonymi na to wydarzenie gośćmi dokonali podsumowania współpracy i oficjalnego otwarcia zmodernizowanych dróg.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo