70.000 zł dla organizacji pozarządowych

Herb Powiatu ZąbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 roku.


Treść ogłoszenia DO POBRANIA

wzór oferty DO POBRANIA

instrukcja oferty DO POBRANIA

wzór sprawozdania DO POBRANIA

instrukcja sprawozdania DO POBRANIA

aktualizacja kosztorysu DO POBRANIA

aktualizacja harmonogramu DO POBRANIA

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo