Będzie kontynuacja programu introdukcji zwierzyny drobnej

rodowisko 4 20170210 1032013596W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich mieszczącej się w budynku przy ul. Bolesława Prusa 5 odbyło się z inicjatywy Starosty Ząbkowickiego – Romana Festera - spotkanie przedstawicieli kół łowieckich dzierżawiących swe obwody na terenie Ziemi Ząbkowickiej, Nadleśniczych Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz Henryków, przedstawicieli Gmin Powiatu Ząbkowickiego oraz Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu.

 

 

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów dotyczących łowiectwa w Powiecie Ząbkowickim, a przede wszystkim kontynuacja „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego”. Wszyscy zebrani jednogłośnie potwierdzili chęć kontynuacji tego programu jednocześnie omawiając dalsze kroki niezbędne do poprawienia warunków bytowania tych pięknych zwierząt w naszych polach i lasach.

 

Drugi już program rozpocznie się w tym roku, a pierwsze wsiedlenia zajęcy lub kuropatw są planowane na jesień roku bieżącego lub wiosnę roku 2018. Podczas spotkania został też podsumowany program, który był realizowany w latach 2013-2016, a w efekcie którego nasze knieje zasiliło 700 sztuk zajęcy.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo