Ponad 1,17 mln zł dla powiatu na remont drogi

s2W grudniu 2016 roku zostało oddanych do użytku po generalnym remoncie ponad 800 metrów drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek. W tym roku będzie kolejny etap przebudowy tej drogi, a Powiat Ząbkowicki na ten cel pozyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 1.171.000 zł. „Przetarg ogłosimy już w marcu i po jego rozstrzygnięciu rozpoczniemy kolejną dużą inwestycję. W planie jest przebudowa 3.255 km drogi powiatowej łączącej Ziębice ze Starczówkiem” – komentuje Starosta Ząbkowicki Roman Fester.

 


Powiat Ząbkowicki fundusze w wysokości 80 % kosztów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek …” uzyskał w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. W tym przypadku chodziło o ulewne deszcze w roku 2015. Ostateczny koszt remontu zostanie poznany po rozstrzygnięciu przetargowym, a jego wysokość szacuje się na około 1.400.000 zł. 80 % kosztów pokryje Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, a 20 % Powiat Ząbkowicki. Zakończenie inwestycji powinno nastąpić jeszcze przed wakacjami.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo