Wysokie kary finansowe w związku z grypą ptaków

pieniadze wp 470W związku z kolejnymi ogniskami ptasiej grypy na terenie naszego województwa w gospodarstwach utrzymujących kury w chowie przyzagrodowym, przypominam, iż nadal istnieje obowiązek stałego zamknięcia w zadaszonych pomieszczeniach ptaków, w tym drobiu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Z powodu wzrostu zagrożenia będą wprowadzone dodatkowe kontrole. Wiąże się to z groźbą poniesienia wysokiej kary administracyjnej za lekceważenie obowiązków określonych
w w/w rozporządzeniu.

Przykładowo za brak zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób, grozi kara w wysokości od 2.000 zł do 8.000 zł. Podobna kara grozi za naruszenie zakazu wypuszczania drobiu oraz za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia ogniska choroby, wszyscy hodowcy drobiu w promieniu co najmniej 3 km poniosą ogromne straty oraz zmuszeni będą do stosowania
się do rygorystycznych zakazów i nakazów.

1 drob obrazek

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo