Są wyniki konkursu na relizację zadań publicznych powiatu

oppZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 r. Oferenci, którzy otrzymali mniejsze kwoty niż wnioskowane, zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu “Zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego” oraz “Zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego” do Biura podawczego Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 (w godzinach od 7.30 do 15.30). Niedostarczenie ww. dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Ogłoszenie wyników konkursu do pobrania TUTAJ

 

Aktualizacja harmonogramu do pobrania TUTAJ

 

Aktualizacja kosztorysu do pobrania TUTAJ

 

 

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo