Uwaga hodowcy drobiu i ptaków - zakaz zniesiony!

weterynaria lekarzPowiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017 r. nie obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem drobiu.

 

 

Jednocześnie nadal należy:

 

  1. utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, a także wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (z wyłączeniem utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych),
  3. przechowywać i wykorzystywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami:
    - paszę dla drobiu i innych ptaków,
    - wodę do pojenia (która nie może pochodzić ze zbiorników, do których dostęp mogą mieć dzikie ptaki),
  4. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem oraz stosować zasady higieny osobistej,
  5. powstrzymać się przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od kontaktu z drobiem (72 godziny), a także nie dopuszczać do kontaktu ptaków ze zwłokami dzikich ptaków lub tuszami ptaków łownych,
  6. dokonywać przeglądu stada oraz zawiadamiać Inspekcję Weterynaryjną albo lekarza weterynarii wolnej praktyki o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności).

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. do pobrania

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo