Przebudowa drogi z Henrykowa w stronę Skalic

inwestycje 1 20170523 1613985616Prawie 3-kilometrowy odcinek trasy z Henrykowa w stronę Skalic został poddany gruntownej przebudowie. Na drodze powiatowej nr 3170D wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię, udrożniono rowy, wykonano przepusty i zjazdy do posesji i na pola. Przebieg prac w okolicach Henrykowa ocenili starosta Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Drożdż. Przebudowa została podzielona na dwa etapy.

 

 

W tym momencie dobiega końca jej drugi etap realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prace na odcinku 1,7 km wykonuje firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich za kwotę 634 699,13 zł. Powiat Ząbkowicki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 403.859,00 zł. Wkład własny w tej części zadania zostanie sfinansowany przez Powiat Ząbkowicki i Gminę Ziębice w ramach podpisanego porozumienia. Przebudowa rozpoczęła się już w 2015 roku, wtedy do pierwszego etapu zadania oprócz gminy i powiatu dołożyło się też Nadleśnictwo Henryków w kwocie 100 tys. zł.

ue prow 2017

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo