5 wariantów przebudowy DK8

inwestycje 1 20170619 2069538521Jest pięć wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości. Wszystkie warianty korytarzy, którymi w przyszłości na przebiegać droga krajowa, przechodzą przez Powiat Ząbkowicki oraz gminy Ząbkowice Śląskie i Bardo (tu 4 warianty). Dzisiaj w siedzibie ząbkowickiego Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjne, które poprowadził wykonawca opracowania dokumentacji projektowej - firma CH2M Halcrow Group Sp. z o.o.

 


W spotkaniu z przedstawicielami firmy CH2M oraz GDDKiA wzięli samorządowcy z powiatów z ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego, a także Posłanka na Sejm Monika Wielichowska oraz Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grażyna Cal. Podczas spotkania wykonawca wyłoniony przez GDDKiA prezentował pięć wariantów korytarzy, którymi w przyszłości będzie przebiegała droga krajowa nr 8. Wszystkie warianty przebiegają przez Powiat Ząbkowicki i ciągną się pasem o 50 m szerokości. Z założenia droga z Kłodzka przez Powiat Ząbkowicki do Łagiewnik będzie miała pasów 1x2 lub 2+1, a od Łagiewnik tych pasów będzie 2 x 2. Prędkość projektowa ma wynosić 100 km/h poza terenem zabudowanym i 70 km/h w terenie zabudowanym. W ciągu drogi będzie znacznie mniej skrzyżowań przy maksymalnym pochyleniu drogi 6%. Łuki pionowe wklęsłe min 4000 m, a pionowe wypukłe 8500 m. Klasa dogi GP – główna droga ruchu przyspieszonego.


Teraz samorządowcy z trzech powiatów będą podczas konsultacji i spotkań wybierali ten korytarz, który uwzględni poprawę połączeń drogowych w gminach i powiatach, ułatwi przejazd, poprawi warunki ruchu. Odrzucone zostaną korytarze nierealne technicznie, nieekonomiczne i niekorzystne społecznie. Kolejne takie spotkania odbędą się jeszcze w powiecie wrocławskim i w powiecie świdnickim. Wytypowany po spotkaniach korytarz zostanie poddany analizie na poziomie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo