10-lecie partnerstwa powiatów

partnerstwo 5 20170622 1320238592W dniach 18 – 21 maja 2017 r. delegacja Rady Powiatu Ząbkowickiego ze Starostą Romanem Festerem na czele odwiedziła powiat partnerski main-tauber w Niemczech. Przedstawiciele naszego powiatu udali się w podróż na zaproszenie władz tamtejszego powiatu aby wziąć udział w uroczystych obchodach 10-lecia partnerstwa powiatów: Ząbkowickiego i Main-Tauber.

 

Uroczystości odbyły się w klasztorze pocysterskim w m. Bronnbach. Ciekawostką jest, że dawny klasztor jest dziś własnością Powiatu Main-Tauber, który umieścił w nim archiwum i hotelik. Część pomieszczeń jest zagospodarowanych przez Powiatowy Ośrodek Kultury, a część wynajmowana renomowanej instytucji naukowej Instytut Frauenhofera. Klasztor otacza piękny barokowy ogród oraz winnica. Wina z tej winnicy nie można nigdzie kupić, można otrzymać je wyłącznie od władz Powiatu Main-Tauber w prezencie. Kościół klasztorny funkcjonuje nadal jako parafialny kosciół katolicki. Posługę pełnią w nim księża z Polski – ojcowie Misjonarze Świętej Rodziny z Poznania, którzy również mieszkają w klasztorze. To właśnie w tym ciekawym obiekcie spotkali się radni Powiatu Main-Tauber i delegacja Rady Powiatu Ząbkowickiego aby wspólnie uczcić 10-lecie partnerstwa. Starosta Powiatu Main-Tauber Reinhard Frank podkreślił w swoim przemówieniu wartość transgranicznych spotkań międzyludzkich, które stanowią fundament zjednoczonej Europy. Oznajmił jak bardzo cieszy go fakt, że mieszkańcy obu powiatów –młodzież szkolna, przedsiębiorcy, samorządowcy- spotykając się już od 10-lat współtworząc pozytywne stosunki polsko-niemieckie. Starosta Ząbkowicki Roman Fester uzmysłowił zebranym, jak wiele łączy powiaty ząbkowicki i main-tauber i jak wiele dobrego udało się zrobić w wielu dziedzinach przez ostatnie 10 lat. Funkcjonuje wymiana młodzieży i współpraca gospodarcza. Zachęcał do podjęcia kolejnych wyzwań, m.in. do uruchomienia współpracy na płaszczyznach kultury, sztuki i turystyki. Niemieckim gospodarzom wręczył kopię figurki Matki Bożej Bardzkiej wyrażając nadzieję, że będzie Ona czuwała nad dalszym, pozytywnym rozwojem partnerstwa. Ponadto Starosta Ząbkowicki przekazał na ręce swojego kolegi Starosty Reinharda Franka kolaż przedstawiający jeden z aspektów, który mocno łączy oba powiaty czyli atrakcje turystyczne takie jak np. klasztor w Henrykowe i klasztor w Bronnbach. Uroczystości zakończyły się na jednej z sal klasztoru koncertem muzyki klasycznej.

 

W ramach pobytu w powiecie partnerskim gościom z Polski zostało zaprezentowane przedsiębiorstwo Würth Industrie Service. Po tej potężnej firmie o zasięgu globalnym delegację oprowadzał m.in. nasz rodak Błażej Maciałek, co ułatwiło zrozumienie wielu kwestii związanych z działalnością firmy. Delegacja Rady Powiatu zapoznała się również z zagadnieniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych, która w powiecie partnerskim jest bardzo rozwinięta. Pokazano dom produkujący więcej energii niż sam zużywa (m.in. poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych) oraz biogazownię działającą przy mleczarskim gospodarstwie rolnym, która produkuje taką ilość prądu jak średnio 200 gospodarstw domowych w skali roku. Nie mogło zabraknąć wizyty w spółdzielni winogrodników „Becksteiner Winzer”. Dzięki partnerstwu powiatów spółdzielnia już od kilku lat eksportuje do Polski produkt regionalny powiatu main-tauber czyli… wino. Członkowie delegacji zostali poinformowani o rozwoju współpracy z polskim importerem wina oraz o aktualnej sytuacji spółdzielni, która poniesie w tym roku, niestety, spore straty ze względu na majowe przymrozki.

 

Ostatniego dnia pobytu w Powiecie Main-Tauber przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego otrzymali bardzo miłe zaproszenie do miejscowości Wertheim, gdzie miało miejsce uroczyste spotkanie w Ewangelickim Domu Sióstr Diakonis „Frankenstein”. Jak wiadomo, Dom Sióstr, który został założony w 1866 r. w Ząbkowicach Śl. (stąd po dziś dzień nosi nazwę „Frankenstein”, czyli funkcjonującą do 1945 r. nazwę naszego miasta powiatowego), był po stronie niemieckiej głównym inicjatorem zawarcia oficjalnego partnerstwa pomiędzy powiatami Ząbkowickim i Main-Tauber. Dom Sióstr Diakonis już od sześciu lat wspiera programem stypendiów zdolne dzieci uczęszczające do ząbkowickiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki oraz oferuje staże dla uczniów klas gastronomicznych naszych szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania nie było końca serdecznym rozmowom pomiędzy trzema żyjącymi jeszcze Diakonisami oraz ich oficjalnymi przedstawicielami a przedstawicielami Ziemi Ząbkowickiej. Starosta Ząbkowicki podziękował Diakonisom i członkom Zarządu Domu Sióstr za podjętą na początku lat 2000 inicjatywę zawarcia partnerstwa powiatów oraz ogromne zaangażowanie w działania w partnerstwie, które trwa po dziś dzień.

 

Tym miłym akcentem zakończył się udział delegacji Rady Powiatu Ząbkowickiego w obchodach 10-lecia partnerstwa z powiatem main-tauber.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo