Ogłoszenie dla spółek wodnych 2017

Herb Powiatu ZąbkowickiegoNa podstawie uchwały Nr XXIX/154/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz.Urz. Woj. z 2017r. poz. 2753) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza nabór wniosków o udzielanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo