Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego w roku 2016

bezpieczestwo 2 20170626 192712175926 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Komunikacji odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego w roku 2016. W spotkaniu, które rozpoczęła kierownik Wydziału Komunikacji Pani Agnieszka Szymańska uczestniczyli pracownicy Wydziału Komunikacji, przedstawiciele gmin powiatu ząbkowickiego, Straży Miejskiej Ząbkowic Śląskich, KPP w Ząbkowicach Śląskich oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

 


Kierownik Wydziału Agnieszka Szymańska przedstawiła realizację zadań wydziału za rok 2016 pod kątem zarządzania ruchem na drogach powiatowych. Następnie omówione zostały aktualne sprawy i problemy odnośnie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ząbkowickiego.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo