Odbiór drogi z Henrykowa w stronę Skalic

7skalice small19 lipca br. dokonany został odbiór przebudowanego prawie 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3170D z Henrykowa w stronę Skalic. Powiat Ząbkowicki zrealizował tę inwestycję przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przy współudziale Gminy Ziębice. Prace polegały na wykonaniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni, udrożnieniu rowów, wykonaniu przepustów i zjazdów do posesji i na pola. Wykonawcą tego etapu była firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich za kwotę 624 859,13 zł.

 

Powiat Ząbkowicki uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości blisko 400 tys. zł. Wkład własny w tej części zadania został sfinansowany po 50 proc. przez Powiat Ząbkowicki i Gminę Ziębice w ramach podpisanego porozumienia o dofinansowanie. Odbioru prac dokonali starosta Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic Alicja Bira i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Antoni Drożdż. Pierwszy fragment został wyremontowany w 2015 roku, wówczas kilometrowy odcinek został sfinansowany w równych kwotach przez powiat i gminę przy współudziale Nadleśnictwa Henryków. Łącznie w dwóch etapach przebudowano prawie 3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo