Nabór w PINB zakończony

pinbPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w wyniku naboru na stanowisko inspektora, ogłoszonego dnia 04 lipca 2017 r., wybrano osobę Franciszka Domaradzkiego z Ziębic. Tym samym postępowanie uważa się za zakończone.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo