Nauczyciele mianowani w szkołach powiatowych

1 mianowania 2017Od 1 września szkoły powiatowe mają czterech nowych nauczycieli mianowanych. Po zdaniu egzaminu przyszedł czas na ślubowanie i wręczenie aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Z rąk starosty Romana Festera akty nadania odebrały: Ewelina Dreszer i Magdalena Patrzyk – nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz Edyta Ziemianek – nauczyciel Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.


Wyższy stopień awansu uzyskała też Katarzyna Szymańska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. Starosta wspólnie z wicestarostą Mariuszem Szpilarewiczem, odpowiadającym za sprawy oświaty w powiecie ząbkowickim, życzyli wielu sukcesów i gratulowali wzorowo zdanego egzaminu. Obecnie w szkołach i placówkach powiatu pracuje 205 nauczycieli na pełnym etacie i 50 niepełnozatrudnionych. Zdecydowana większość nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – stopień nauczyciela dyplomowanego. To 140 osób pełnozatrudnionych i 29 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Nauczyciele mianowani to 44 osoby pełnozatrudnione i 15 nauczycieli zatrudnionych na części etatu.

 

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo