Nowe wyzwania przed dyrektorami

1 nauczyciele 2017Zarząd Powiatu, po przeprowadzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów dwóch powiatowych zespołów szkół i jednej placówki, zdecydował o powierzeniu tych funkcji osobom, które uzyskały akceptację komisji konkursowych. Do konkursów przystąpili tylko dotychczasowi szefowie. I tak: dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica na kolejną 5-letnią kadencję został Ryszard Pawłowski, dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy – Renata Cyganek, dyrektorem Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Nauczycieli – Dorota Kościk.  


Powierzenia wręczyli starosta Roman Fester i wicestarosta Mariusz Szpilarewicz. Przed dyrektorami ogromne wyzwania związane z przekształceniami szkół i wdrażaną reformą oświaty. Jednym z pierwszych zadań będzie przygotowanie nowych statutów dostosowanych do przepisów zmieniającego się prawa oświatowego. Przypomnijmy też, że miesiąc wcześniej Zarząd Powiatu zdecydował o wyborze nowego dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Został nim Marek Waszczuk, który zastąpił Lucynę Piechowicz-Błauciak.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo