Zintegrowani

szkolnictwo 1 20171016 1515932802Zintegrowani – taką nazwę będzie nosił projekt skierowany do wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Porozumienie w tej sprawie z władzami województwa dolnośląskiego podpisali starosta Roman Fester i wicestarosta Mariusz Szpilarewicz. Wspólnie z województwem dolnośląskim projekt będą realizowały trzy miasta na prawach powiatu oraz siedem powiatów.

 

Realizatorem projektu będzie 12 ośrodków, w tym ząbkowicki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, którego dyrektor Delfina Grzęda w swoim wystąpieniu podczas uroczystego podpisania porozumienia podkreśliła znaczenie inicjatywy dla wzbogacenia oferty zajęć w SOSW. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Budżet  wyniesie 13,6 mln zł.

 

„W ramach projektu Zintegrowani zostanie zakupione wyposażenie do zajęć praktycznych i terapeutycznych. Zorganizowane zostaną kursy zawodowe, zajęcia w zakładach pracy, instytucjach. W planie są zajęcia o charakterze terapeutycznym jak np. dogo-, hipo-, arteterapia, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne itd. Najważniejszy cel to trening kompetencji i umiejętności społecznych, który pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w życiu codziennym przez wychowanków ośrodka” – informuje wicestarosta Mariusz Szpilarewicz.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo