Szkolenie dla pracowników socjalnych Powiatu Ząbkowickiego

bezpieczestwo 1 20171017 1481447424Podstawowe szkolenie z zakresu samoobrony, a także negocjacji i aspektów psychologicznych podczas niebezpiecznych sytuacji, przeszli pracownicy socjalni z terenu powiatu ząbkowickiego. Ponad 30 osób głównie z ośrodków pomocy społecznej, ale nie tylko, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbywali zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie zorganizowano dzięki inicjatywie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Akcja podobnych szkoleń przebiega w całej Polsce od pewnego czasu. Starosta Ząbkowicki Roman Fester otwierając szkolenie przyznał, że bardzo się cieszy, że taka pomoc ze strony funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Zespołu Psychologów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dotarła do Ząbkowic Śląskich. Dzięki takim szkoleniom powiat realizuje jeden ze swoich celów, czyli poprawę bezpieczeństwa ludności Ziemi Ząbkowickiej. Inicjatywa szkoleniowa była efektem identyfikacji zagrożeń, jakich doświadczają w swojej pracy pracownicy socjalni.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo