VIII Forum NGO za nami

ngo 8 20171020 1069120701Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Ząbkowickiego to ogromny kapitał ludzki Ziemi Ząbkowickiej. Ponad 250 zarejestrowanych klubów, stowarzyszeń i fundacji dają olbrzymie szanse rozwoju regionu na wielu płaszczyznach życia społecznego. Mając na uwadze te fakty, a także potrzebę wspierania NGO przez samorządy, Starostwo Powiatowe wspólnie z Fundacją Dobrych Działań zorganizowali po raz VIII Forum NGO Powiatu Ząbkowickiego.

 

Na forum pojawiło się wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych z większym lub mniejszym doświadczeniem w funkcjonowaniu stowarzyszeń. Dla nich wykład, o tym jak realizować projekty, na co zwracać szczególną uwagę , a czego się wystrzegać, opowiadał wieloletni kontroler NGO, a obecnie główny księgowy gminy Ziębice Mariusz Górniak. O wartościach, które towarzyszą w pracy członkom organizacji pozarządowych opowiadali Mariusz Szpilarewicz, Marcin Orzeszek, Mirosława Słowiak, Irena Szewczyk i Renata Bedner.

 

Starosta Ząbkowicki Roman Fester natomiast przywitał przedstawicieli nowych organizacji, a także przypomniał o trwających konsultacjach nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”Na zakończenie spotkania szefowa Zarządu Fundacji Dobrych Działań przestawiała różne źródła finansowania stowarzyszeń, przybliżyła trwające nabory wniosków, a także opowiedziała o najbliższych programach różnych instytucji.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo