Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego informuje

Herb Powiatu ZąbkowickiegoOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).

 2. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Powiat Ząbkowicki
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie


3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi( Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).


4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe
b) Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Ząbkowickiego, dla której Powiat Ząbkowicki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.


5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się na dzień 23.10.2018 r.


6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo