Konsultacje PFRON w Powiecie Ząbkowickim

1konsultacje pcprW celu tworzenia warunków ułatwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie instytucji i środowisk współpracujących z osobami niepełnosprawnymi. Spotkanie w formie konsultacji zainicjował Starostwa Ząbkowicki w porozumieniu z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W spotkaniu oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udział wzięli także członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy, warsztatów terapii zajęciowej działających przy DPS, stowarzyszeń i zaproszonych gości.  Podczas konsultacji debatowano na temat przebudowy systemu redystrybucji środków algorytmowych PFRON, które otrzymuje powiat, w oparciu o powiatową strategie rozwiazywania problemów społecznych oraz powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie ich rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania. 

 

Takie spotkania były zorganizowane po raz pierwszy w Polsce i polegały na zasięgnięciu opinii samorządów i środowisk związanych z osobami niepełnosprawnymi na obszarze trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo