PUP Ząbkowice Śląskie – są środki na podjęcie działalności gospodarczej

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm).

 


Serdecznie zapraszamy  do składania wniosków osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy). Nabór wniosków trwać będzie do wyczerpania środków finansowych.


Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000,00 złotych.


Formularz wniosku można pobrać w siedzibie PUP lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl


Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUPlub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy;57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).


Bliższe informacje udzielane są: PUP Ząbkowice Ślaskie, pokój nr 17 (I piętro) - Wnioski o przyznanie jednorazowo środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748 166 717

Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klienta – dla osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo