Spotkanie w sprawie wirusa ASF

myliwi 1 20180205 1971146408Dnia 2 lutego 2018 r. o godz. 14:00 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Ząbkowickiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz kół łowieckich powiatu ząbkowickiego. Głównym celem spotkania było  przygotowanie do zwalczania zagrożeń związanych z wystąpieniem przypadków zachorowań na afrykański pomór świń.

 


Zebranych na spotkaniu przywitał Starosta Ząbkowicki Roman Fester przedstawiając cel zorganizowanego spotkania. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Wiesław Kałamaga przedstawił pokrótce aktualną sytuację epizootyczną w Polsce w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń, a następnie przedstawił zasady postępowania w przypadku znalezienia dzika padłego, tj.:

 

  • oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby,
  • powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia,
  • zgłoszenie faktu znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).


Mając na względzie ujednolicenie działań związanych ze zbieraniem i utylizacją padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przedstawił procedurę  przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków oraz rolę, jaką odgrywać będą myśliwi i przedstawiciele lasów państwowych podczas przeszukiwania obszaru powiatu.


Powiatowy lekarz weterynarii zapoznał zebranych z wytycznymi dotyczącymi stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.


Następnie przedstawił rodzaje próbek pobieranych do badań laboratoryjnych w kierunku ASF oraz zasady ich pobierania w przypadku wykonywania tego poboru przez myśliwych, a także określił zasady bioasekuracji podczas poboru próbek (rodzaje opakowań, dezynfekcja sprzętu i narzędzi oraz miejsca poboru, a także rąk i obuwia).


Podsumowując spotkanie Starosta Ząbkowicki zwrócił uwagę na to, iż w związku z aktualną sytuacją w zakresie afrykańskiego pomoru świń należy poważnie podchodzić do każdej sytuacji mogącej doprowadzić do rozprzestrzenienia się wirusa na naszym terenie.

 

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń POBIERZ


Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika POBIERZ

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo