Prawo jazdy - analiza zdawalności za rok 2017

nauka jazdyStosując się do art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 5.01.2011 r. - o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.) Starosta sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

 


Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy za 2017 rok. POBIERZ

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo