Podziękowania dla przedstawicieli Gminnych Spółek Wodnych

1 aZ inicjatywy Starosty Ząbkowickiego Romana Festera odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnych spółek wodnych działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego. Uczestniczyli w nim Roman Fester, Wicestarosta Mariusz Szpilarewicz oraz Robert Szwarc – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej „Ziębice” w Ziębicach i Anna Granieczny - Zastępca Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Stoszowicach. 

 

W trakcie spotkania omówiono ogólną sytuację spółek wodnych - wykonanych przez spółki prac oraz planów na przyszłość. Obecnym zostały wręczone podziękowania za wieloletnią współpracę oraz prowadzenie spółek, których celem jest m.in. wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach co przyczynia się do ochrony gruntów rolnych i mienia przed powodzią.

 

W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie. Corocznie z budżetu Powiatu Ząbkowickiego przeznaczana jest kwota 30 tys. zł na dofinansowanie prac związanych z utrzymaniem, odbudową oraz wykonaniem nowych urządzeń melioracji wodnych. Dodatkowo na ww. prace Spółki wodne uzyskują dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody.

2 a

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo