Ogromne pieniądze dla Powiatu Ząbkowickiego

inwestycje 1 20180403 1538630572"Ponad 2.600.000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na remont drogi powiatowej w miejscowości Brodziszów” – taką informację podał we wtorek 3 kwietnia 2018 r. Starosta Ząbkowicki Roman Fester. „To olbrzymie pieniądze na kolejne inwestycje drogowe, które realizujemy systematycznie na obszarze całego powiatu. Tym razem wyremontujemy 3 km drogi powiatowej w gminie Ząbkowice Śląskie” – kończy. 

 

Powiat Ząbkowicki pozyskał tak duże fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań dofinansowanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z dotacji zostanie zrealizowane zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów, długość 2,997mb, km 2+770-5+767”.

 

W czwartek, 05 kwietnia 2018 r. Starosta Ząbkowicki odbierze w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim promesę co będzie podstawą do rozpoczęcia procesu przetargowego. Zadanie w całości zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo