Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoNa podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 02.02.2018r. na realizację zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2018 r. w niżej wymienionych zakresach:

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert - POBIERZ

 

Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego – POBIERZ

 

Aktualizacja kosztorysu realizacji zadania publicznego – POBIERZ

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo