Uzyskali stopień nauczyciela mianowanego

akty nadania small30 sierpnia  2018 roku w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich miała miejsce uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Dyplomy awansowanym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego wręczali Roman Fester – Starosta Ząbkowicki i Mariusz Szpilarewicz – Wicestarosta Ząbkowicki.

 

 

Podczas uroczystości nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Awansowani nauczyciele:

1. Anna Pajdak –Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich

2. Katarzyna Janocha-Sito – Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

3. ks. Mateusz Graboń – Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo