Powiat Ząbkowicki 2014-2018: 35 km dróg, 3 mosty i 2,5 km chodników

1 drogi mostyDobiega końca V kadencja władz Powiatu Ząbkowickiego więc najwyższy czas na podsumowanie tego co udało się przez te cztery lata osiągnąć. Podsumowanie rozpoczynamy od infrastruktury drogowej i towarzyszącej, na którą w tym okresie wydano ponad 21 mln zł. W zdecydowanej większości (prawie 70 %) na ten cel środki zostały pozyskane z zewnątrz.

 

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych były głównymi priorytetami władz Powiatu Ząbkowickiego. W sumie udało się wyremontować ponad 35 km dróg powiatowych, przebudowano 3 mosty, a także wybudowano ponad 2,5 km chodników. 

 

Największymi inwestycjami były: 

  • Przebudowa drogi powiatowej Przyłęk-Ożary (4477 m)
  • Przebudowa drogi powiatowej Ciepłowody-Bobolice (5365 m)
  • Przebudowa drogi powiatowej Henryków-Skalice-Jasienica (3582 m)
  • Przebudowa drogi powiatowej Kluczowa-Brodziszów (5134 m)
  • Przebudowa drogi powiatowej w Pomianowie Dolnym (2544 m)
  • Przebudowa drogi powiatowej Ziębice–Starczówek (3255 m)
  • Przebudowa 3 obiektów mostowych w Laskach (2) i Ożarach
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo