Nowe samochody dla DPS-ów w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich

inwestycje 1 20181016 1325576570160.000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy. Dzięki temu dwa, nowe auta są już na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu i służą mieszkańcom ośrodków. 

 

Samochody marki Opel VIVARO B w poniedziałek i wtorek zostały przekazane przez Starostę Ząbkowickiego Romana Festera i Radnych Rady Powiatu Dariusza Marcinkowa, Zbigniewa Niecia oraz Stanisława Kurzypea dyrektorom placówek. Całkowity koszt zakupu wyniósł prawie 278.000 zł. Zakup nowych pojazdów był możliwy dzięki projektowi współfinansowanemu przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo