Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r.

Herb Powiatu ZąbkowickiegoNa podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 23.01.2019 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r. w niżej wymienionych zakresach: POBIERZ PDF

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo