Bezpieczne drogi dla rowerów Ząbkowicach Śląskich

sport 2 20190311 1968715257W ramach opracowywanej w CYLKOPROJEKCIE „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego” w dniu 8 marca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, zainteresowanych instytucji i ekspertów projektowych dotyczące wypracowania przebiegów przez Ząbkowice Śląskie korytarzy długodystansowych tras rowerowych. Uczestnicy spotkania analizowali możliwości techniczne i realizacyjne infrastruktury rowerowej w ramach zaplanowanego przebiegu w standardzie tras długodystansowych, w tym potencjalne możliwości przebudowy ważnych arterii komunikacyjnych i głównych skrzyżowań Ząbkowic Śląskich w celu realizacji bezpiecznych dróg dla rowerów.

 

 

W spotkaniu uczestniczył m.in., mający ogromne doświadczenie w tym zakresie, Daniel Chojnacki  - Oficer Rowerowy Miasta Wrocław, który jest jednocześnie ekspertem Województwa Dolnośląskiego w projekcie „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (CYKLOPROJEKT) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo