Umowy na wsparcie zadań publicznych w 2019 r. podpisane

umowy 4 20190329 2072938391Starosta Ząbkowicki Roman Fester wraz z Wicestarostą Waldemarą Wieją podpisali umowy ze stowarzyszeniami na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w roku 2019. Umowy były efektem rozstrzygnięcia konkursu, który ogłosił Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w styczniu 2019 r. Poniżej lista stowarzyszeń objętych wsparciem powiatu oraz nazwy zadań. 

 

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW „Szansa” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Śladami korony królów. 

 

Ząbkowicki Klubem Karate Kyokushinkai na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja VI ogólnopolskiego biegu na 10 km „10 Ząbkowicka”

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olbrachcicach Wielkich na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Bezpieczny Powiat Ząbkowicki

 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty  pt. Magia teatru, czyli integracja poprzez kulturę. Warsztaty artystyczne „Betlejem polskie”

 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich,   na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty pt. Wydanie książki historycznej „Fotografowie w Powiecie Ząbkowickim do 1945 r.”

 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich,   na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty pt. VI Międzynarodowa polsko – czesko- niemiecka pielgrzymka ząbkowicka do sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie.

 

- Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Lubnowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja VII  Zlotu Starych Sikawek.  

 

- Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Osiedlowy uśmiech” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 100 lecie obecności pallotynów w Ząbkowicach Śląskich.  

 

- MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Magdalenki – I przegląd dziecięcych zespołów ludowych Dolnego Śląska w Mąkolnie.

 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą XXIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo