Prace interwencyjne, staże, roboty publiczne, szkolenia ...

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o organizację: prac interwencyjnych, stażu, refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, szkolenie  oraz roboty publiczne realizowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „programu  aktywizacji zawodowej  bezrobotnych związany z tworzeniem zielonych miejsc pracy". Szczegóły na stronie PUP Ząbkowice Śląskie

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo