Spotkanie z wiceministrem rolnictwa

spotkanie z wiceministrem rolnictwa 1 20120911 1794967393W poniedziałek  10 września br. gościliśmy w naszym powiecie na zaproszenie Senatora RP Stanisława Jurcewicza Wiceministra Rolnictwa - Kazimierza Plocke. Minister złożył wizytę w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, a następnie spotkał się w Starostwie Powiatowym z samorządowcami  powiatów: ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego oraz przedstawicielami środowisk wiejskich i organizacji rolniczych z tych powiatów.


W swoim wystąpieniu Minister Plocke szeroko omówił kwestie perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

 

 

W drugiej części spotkania odpowiadał na pytania z sali od zebranych uczestników. Dotyczyły one zarówno kwestii ogólnych odnoszących się do udziału Polski we wspólnej polityce rolnej UE, reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych rolników i KRUS,  jak i szczegółowych dotyczących problemów nurtujących producentów rolnych i właścicieli gospodarstw rolnych zgromadzonych na sali.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo