Stypendia powiatowe przyznane

stypendyci szko ponadgimnazjalnych 1 20120912 1665718571W czwartek 6 września 2012 r. odbyła się po przerwie letniej XXIV Sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego IV kadencji. Tuż przed jej rozpoczęciem nastąpiło wręczenie stypendiów przyznanych przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego  dla wybitnych uczniów szkół ponadgimnazjanych.


Stypendia są przyznawane raz do roku dla uczniów, którzy mają minimalną średnią wyników z nauki powyżej 4,5 oraz cechują się wzorowym zachowaniem. Wynoszą one 150 zł miesięcznie i są wypłacane przez okres od września 2012 do czerwca 2013 r. W tym roku uczniowie trzech szkół ponadgimnazjanych w powiecie ząbkowickim otrzymali takie wyróżnienia.

III LO w Ząbkowicach Śląskich – Aleksandra Chuchacz, Paulina Gierus.
ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – Alicja Kustrzycka, Kamila Koprzak, Aleksandra Hańczyk, Alicja Szpringiel, Mariola Listwan.
ZSP w Ziębicach – Aleksander Hyla, Aleksandra Jankowska, Daria Fujarczyk.

Stypendia na ręce uczniów wręczyli Starosta Ząbkowicki Roman Fester oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego Grażyna Orczyk.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo