Wyniki oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia LGD Qwsi

qwsilogojpg7 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Ziębicach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Qwsi", która oceniła pod względem zgodności operacji z LSR oraz według lokalnych kryteriów 27 małych projektów złożonych w trakcie naboru trwającego od 3 do 19 grudnia 2012 r. w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Lista rankingowa ocenionych operacji - Małe projekty (na której znajdują się wszystkie ocenione MP)

Lista ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania - Małe projekty

Lista ocenionych operacji niewybranych do finansowania - Małe projekty

Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w terminie 7 dni od umieszczenia pisemnej informacji o wynikach oceny (powyższych list) na naszej stronie internetowej (odwołanie należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia).

Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo