Ponowne ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 r.


Zarząd Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr 115/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. ponownie ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym organizacja rekreacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Treść ogłoszenia do pobrania pdfogloszenie_20.06.12.PDF363.19 KB20/06/2012, 13:01

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo