Rusza projekt - zwiększenie aktywności kobiet

plakataktywnoscZapraszamy Panie z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie do udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zwiększenie aktywności mieszkanek Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie edukacji artystycznej. Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności śpiewaczych i artystycznych (nagranie płyty demo) oraz inicjowanie działań animacyjnych poprzez organizację konferencji promującej kultywowanie tradycji ludowej, folkloru wiejskiego (występy muzyczne). Szczegóły na plakacie.

Nowa droga powiatowa otwarta

nowa droga powiatowa otwarta 1 20121025 1329172094W środę 24 października 2012 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 3156 D na odcinku Braszowice – Grochowa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Ząbkowicki Roman Fester oraz Prezes Magnezyty Grochów S.A. Adam Pierzga.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku z postępowania konkursowego

Powiat Ząbkowicki informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko – javornickiego" do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Czytaj więcej...

Nasze bezpieczeństwo – wspólna odpowiedzialność

konferencja nasze bezpieczestwo-wspolna odpowiedzialno 1 20121022 1301088144Z inicjatywy Starosty Ząbkowickiego Romana Festera oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich Andrzeja Sidorowicza-Radzikowskiego odbyła się w poniedziałek 22 października 2012 konferencja pn. „Nasze bezpieczeństwo – wspólna odpowiedzialność”.  Konferencja, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, zapoczątkowała program prewencyjny poświęcony ochronie szczególnie osób starszych, narażonych na kradzieże oraz oszustwa.

Czytaj więcej...

XI Memoriał Szachowy im. Janusza Bujnowicza

xi memoria szachowy im janusza bujnowicza 1 20121022 1040930128Gminny Ośrodek Kultury w Srebrnej Górze gościł uczestników XI Memoriału szachowego im. Janusza Bujnowicza w sezonie 2012/2013. Był to pierwszy turniej szachowy w ramach memoriału, któremu patronuje Starosta Ząbkowicki Roman Fester.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo