Bezpieczne drogi dla rowerów Ząbkowicach Śląskich

sport 2 20190311 1968715257W ramach opracowywanej w CYLKOPROJEKCIE „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego” w dniu 8 marca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, zainteresowanych instytucji i ekspertów projektowych dotyczące wypracowania przebiegów przez Ząbkowice Śląskie korytarzy długodystansowych tras rowerowych. Uczestnicy spotkania analizowali możliwości techniczne i realizacyjne infrastruktury rowerowej w ramach zaplanowanego przebiegu w standardzie tras długodystansowych, w tym potencjalne możliwości przebudowy ważnych arterii komunikacyjnych i głównych skrzyżowań Ząbkowic Śląskich w celu realizacji bezpiecznych dróg dla rowerów.

Czytaj więcej...

Życzenia Starosty Ząbkowickiego

dzien kobiet 2019 small

Górnicze i geologiczne dziedzictwo kulturowe Ziemi Ząbkowickiej

spotkanie 2019Na zaproszenie Starosty Ząbkowickiego spotkali w się przedstawiciele podmiotów gospodarczych samorządów i organizacji pozarządowych w celu omówienia oczekiwań i możliwości współpracy w tym obszarze. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy w pełni wykorzystać unikatowe dziedzictwo górnicze i geologiczne do rozwoju turystycznego Ziemi Ząbkowickiej. Podczas spotkania nakreślono wstępny harmonogram działań. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zajmie się koordynacją współpracy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r.

Herb Powiatu ZąbkowickiegoNa podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 23.01.2019 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r. w niżej wymienionych zakresach: POBIERZ PDF

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Ząbkowickiego

puchar starosty 2019 szachyStarosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XIX Turnieju Szachowym o Puchar Starosty Ząbkowickiego. Turniej zostanie rozegrany w sobotę 9 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Bolesława Prusa 5. Start zawodów o godzinie 9:00. Szczegóły na plakacie oraz w REGULAMINIE.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo