CYKLOPROJEKT w Srebrnej Górze

turystyka 2 20181203 1376331453W ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia we współpracy z Powiatem Ząbkowickim CYKLOPROJEKTU w Srebrnej Górze w dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO poświęconego opracowywanej „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego”. Podczas konferencji, oprócz przybliżenia przedstawicielom władz samorządowym kontekstu i celów realizowanego CYKLOPROJEKTU, przedstawione zostały przez partnerów czeskich dobre praktyki dotyczące realizacji i zarządzania powstałą infrastrukturą rowerową w Czeskiej Republice.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”

szkolnictwo 1 20181126 1006092204Dnia 22.11.2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Zawodowy Dolny Śląsk", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu była: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. 

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna 2019 – ogłoszenie wyników konkursu

Herb Powiatu ZąbkowickiegoOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 r. do pobrania TUTAJ

Szczere wyrazy współczucia

kondolencje w.sarkowska 2018

Uchwała nr 351/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 20.11.2018 r.

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoUchwała nr 351/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 20.11.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo